שרים געגוע 2019

תרבות • כניסות

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף תרבות בטלפון : 052-6558355