חיוב עבור חיבור לסיבים אופטיים

וועד ומזכירות • 9/9/2021 כניסות

תושבים יקרים,

להלן מס' הודעות בנוגע לחיבור לסיבים האופטיים, לתשומת ליבכם:

1.      תושבים שחוברו במהלך חודש יולי ואוגוסט טרם חוייבו. החיוב יירד בסוף ספטמבר עפ"י היום בו חוברתם.

2.      תושבים שכבר מחוברים לסיבים האופטיים מתבקשים לפנות עצמאית לספק הקודם (בזק / גאדקום / פרטנר וכיוב'), ולוודא שאכן נותקו ואינם משלמים כפול.

3.      תושבים שמעוניינים בהתקנה בביתם, מתבקשים לפנות למייל: tikshoret.nirit@gmail.com