הודעה מועדת בטחון

הודעות מיידיות • 28/5/2017 כניסות


לתושבים שלום רב ערב טוב וחג שמח,

 

אנו שמחים להתחיל ברוח חיובית ולעדכן כי מינואר לא דווחו פריצות בנירית, וזאת לעומת ישובי הסביבה אשר מתמודדים באופן רציף מול נסיונות פריצה אשר לרוב באים בגלים.

 

וועדת ביטחון מבקשת לעדכן כי עוד לא הושלם תהליך מעבר לגביה פרוגרסיבית של אגרת בטחון מתושבי נירית. ככל הנראה המועצה תחל בגבייה זו החל מחודש מרץ (רטרואקטיבית כחודשיים).

חישובי התוספות לתושבי נוף-השרון חושבו להשלמה לפי תשלום 120 ש"ח לחודש של תושבי נירית. במעבר לגביה פרוגרסיבית ממוצע התשלום צפוי להיות גבוה יותר ואז נאלץ לתקן גם את גביית ההפרש מתושבי נוף השרון.

 

למרות ההבנות וההסכמות עם נציגי נוף השרון, נכון להיום 14 משפחות מנוף השרון עדיין לא משלמות את ההשלמה של 40 ש"ח בחודש.

ועדת הביטחון מזכירה כי המידע נמסר לתושבים במייל ובטלפון מראש. כל הפעולות תואמו עם נציגים מנוף השרון והתבצעו בהסכמה. 

 

לפיכך משפחות אלו יקבלו מעתה את שירותי הביטחון בהתאם להוראות הצבא ליישובי קו-התפר למניעת פח"ע. לא יסופקו שום שירותים אחרים/נוספים הניתנים לקהילה על ידי הביטחון מעבר לדרישות הצבא כגון חיבור למוקד הקריאה ברכב הסיור, פתיחת השער טלפונית, סיוע כללי בעת מצוקה וכו'.

 

בברכה,

 

וועדת ביטחון