מטרופולין: שינויים וחידושים במפת קווי הלילה במהלך חופשת הקיץ

שימושון • 18/6/2017 כניסות

מטרופולין: שינויים וחידושים במפת קווי הלילה במהלך חופשת הקיץ

מזכירות • 18/6/2017

שינויים וחידושים במפת קווי הלילה של מטרופולין במהלך חופשת הקיץ

החל מיום שלישי ה- 20.6.17, יופעלו קווי הלילה במתכונת שלהלן:
-קו 228 הנוסע בין כוכב יאיר למרינה בהרצליה- יופעל בימים חמישי ומוצאי שבת.
-קו 229 הנוסע בין כפר סבא למרינה בהרצליה- יופעל בימים ראשון עד חמישי ובמוצאי שבת.
-קו 230 הנוסע בין רעננה לתל אביב- יופעל בימים ראשון עד חמישי ובמוצאי שבת. שימו לב! החל מה-20.6.17, יחול שינוי במסלול קו 230- הקו יעבור דרך הסינמה סיטי בשני כיווני הנסיעה, ולא יעבור בבני אפרים וכביש התערוכה.

-קו 231 הנוסע בין כפר סבא לתל אביב- יופעל בימים ראשון עד חמישי ובמוצאי שבת.
הופסקה פעילותם של הקווים 225,227.

חדש !!!לרווחת הבליינים- נסיעות לילה חדשות בקווים 14,20
קו 14 הנוסע בין השכונה הירוקה בכפר סבא לאזור התעשייה עתיר ידע (דרך רחוב ויצמן ומתחם G)- יופעל בימים ראשון עד חמישי ובמוצאי שבת:
מכיוון עתיר ידע- 24:30,1:30
מכיוון השכונה הירוקה- 23:00

קו 20 הסיבובי הנוסע בין כפר סבא לירחיב, מתן ונירית- יופעל בימים ראשון עד חמישי ובמוצאי שבת:
מכיפר סבא- 22:00,23:00,24:00,1:00

שימו לב- בהתאם להחלטת משרד התחבורה, תופסק פעילותם של קווי הלילה 225,227.

מטרופולין,

*5900