הזמנה לקבוצת בני/בנות זוג מטפלים

מה במועצה • 12/9/2021 כניסות

מצורפת הזמנה לקבוצה שנתפתח מיד לאחר החגים ומיועדת לבני/ בנות זוג מטפלים באזרח הותיק.

כל הפרטים בהזמנה השתתפות ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש.

 

שנה טובה וגמר חתימה טובה

 

חגית חברון

עו"ס תחום בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים

היחידה לטיפול בחבר הותיק

המחלקה לשירותים חברתיים

טלפון: 03-9000660

 

הזמנה לקבוצת בני-בנות זוג עליזה חושן 10