קיר הנצחה חללי המועצה האזורית דרום השרון 2017

מה במועצה • 30/4/2017 כניסות

מועצה אזורית דרום השרון, מרכינה ראש, ומתייחדת עם זכר הנופלים במלחמות ישראל ובפעולות האיבה.

השבוע, הוקם בלובי בניין המועצה, קיר הנצחה למענם ולזכרם של חללי היישובים ובני משפחותיהם.

קיר זה מנציח, את אותם גיבורים שחרפו נפשם למעננו ולמען המולדת.

מחלקת תרבות מתכבדת להזמינכם, להתייחד עם זכר הנופלים.

קיר ההנצחה מוצג, בבניין המועצה, לובי הכניסה, והוא יעמוד עד ליום ביעי 17/5/2017

כולכם מוזמנים.

ncg2jM.png

Ss2gZm.jpg

הזמנה