קייטנת כדורסל במתנ"ס מתן

מה במועצה • כניסות

בהדרכת: המאמן אורי חוסרוי בתאריכים:  15.8 – 4.8

 מצורף קישור לפרטים והרשמה: