הודעה על שינוי בתבנית התפעול בנתב"ג

ביטחון וחרום • כניסות

לתושבים שלום רב,

בלילה שבין יום שלישי לרביעי בתאריך 20/11/2019 משעה 02:00 ועד 05:30, מסלול 12/30 ייסגר לשימוש עקב עבודות תחזוקה.

בזמן זה, יופנו הנחיתות למסלול 21.