המרוץ למיליון בנירית

תרבות • כניסות

המרוץ למיליון בנירית

בצהרי יום שישי הוכיחו תושבי נירית עבודת צוות מהי בהתמודדות עם אתגרים וחוויות של ספורט ומחשבה.

הפעילות המשותפת של ועדת תרבות וצוות URIKAN התקיימה במרחבי יער חורשים ובסיומה קינחו המשתתפים הספורטיביים בגלידה מפנקת ובמלבי.

תודות לאורי בן משה, תושב נירית ומאמן כושר ותיק, שהנחה את האירוע, לעמית ולמירי ממזכירות היישוב, ולכל מי שנטל חלק בפעילות, במחשבה, בתכנון ובביצוע.

ניתן לתמונות לדבר בעד עצמן.

ניפגש באירוע הבא - פורום תרבות וקהילה

מיליון 12מיליון 10מיליון 7מיליון 9מיליון 6מיליון 5מיליון 4מיליון 3מיליון 11מיליון 2מיליון