עבודה בהעברה וסידור עצים

לב-אור אסתר • כניסות

מחפשים עזרה של בני נוער לעבודה מיידית בהעברה וסידור מחדש של עצים לתנור בנירית

נא לפנות בחוזר או בטלפון 0505330041 אבי לב-אור

תודה