החלפת שני חברי וועד מקומי

וועד ומזכירות • 11/1/2022 כניסות

תושבים יקרים,

אנו מבקשים להודות לשתי חברות וועד, אריאלה שטראוס וחגית ניב, שפרשו מחברותן ומתפקידיהן בוועד המקומי.

אריאלה וחגית תרמו רבות מזמנן ומכישוריהן לרווחת התושבים בתחומים רבים ומגוונים, ועל כך אנו מבקשים להודות להן ולהביע את הערכתינו הרבה.

אנו מאחלים להן הצלחה בהמשך הדרך, ובטוחים ומקווים שנזכה לראות את תרומתן בדרכים אחרות בישוב.

את אריאלה וחגית יחליפו אלינור ריפטין ותמיר אסף, תושבי הישוב.

חברי הוועד המקומי נפגשו עם המועמדים אשר הציגו את עצמם ואת כישוריהם.

המועמדים הביעו את רצונם להתנדב ולתרום לטובת קידום הישוב.

חברי הוועד מצאו אותם ראויים ומתאימים, ברכו את המועמדים החדשים ואיחלו להם הצלחה בתפקידם כחברי וועד מקומי נירית.

תמיר אסף יכהן כחבר וועד ויהיה אחראי על תחום הקיימות בישוב.

אלינור ריפטין תכהן כחברת וועד וגזברית.

 בברכה,

ועד נירית