קט רגל מועצה

מה במועצה • כניסות

ליגת הקט- רגל בוגרים של המועצה:

 

פרטים בפלייר המצ"ב.

 

 

בברכה,

אנוק שולמן

מנהלת חוגי הספורט בגני הילדים

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000688

www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה

 

 

image001פלייר קט רגל כתמונה