ריסוס תהלוכן האורן אזור חורשים - צור נתן

מה במועצה • 2/1/2023 כניסות

בוקר טוב

מצ"ב הודעת קק"ל לנושא ריסוס יער צור נתן ויער חורשים:

 

לידיעת המבקרים והמטיילים באזור מנשה והשרון

בתאריכים 4-5 ינואר 2023  יתבצע ריסוס אווירי להדברת תהלוכן האורן

להלן פירוט האתרים:

יער חורשים

יער צור נתן

 

מצ"ב כתבה בנושא, בתוכה שאלות ותשובות בנושא 'תהלוכן האורן' (טוואי התהלוכה):

http://www.eyarok.org.il/article.aspx?id=2183

 

קיום הריסוס במועדים שנקבעו תלוי בתנאי מזג אוויר – גשם ורוח עלולים לגרום לדחיית הריסוס.

יש להימנע מביקורים ביערות הנ"ל במועדים שצוינו לעיל.