פסולת גושית ב- 28-7

וועד ומזכירות • 26/7/2020 כניסות

תזכורת -  פינוי גושי -

פינוי פסולת גושית יתקיים השבוע ביום שלישי, ה- 28-7-20, במקביל לפינוי הגזם.