היערכות לחורף - עדכון ופנייה לתושבים

וועד ומזכירות • כניסות

לתושבים שלום,

אנו מבקשים לעדכן אתכם בפעילות שבוצעה בישוב כהיערכות לקראת החורף, ולבקשכם לבדוק מספר דברים ברמת החצר והבית הפרטי שלכם.
היערכות שבוצעה ברמה ישובית:

1.     גיזום קו מתח גבוה ונמוך ע"י חברת החשמל, כולל סיוע לתושבים בהתקשרות עם חב' החשמל לצרכים אלה.

2.     מערכת הביוב עברה בדיקה וטיפול מנע, בוצעה בדיקת קולטנים והחלפת הקולטנים השבורים.

3.     צוות חירום ישובי מערך הצח"י בישוב נמצא בהתהוותו של תהליך בנייה מחודש, בהובלת תת אלוף במיל, סוזי יוגב, תת ניצב בדימוס, חיים כהן, ובשיתופו של הרב"ש, עמיר מרגלית, יו"ר וועדת ביטחון, מיכאל שרון והח"מ.
נבנה פק"ל חדש, נקבע צוות ואיוש כ"א על המכלולים השונים.
במהלך החודש הקרוב יבוצע תרגול שולחנות עגולים והשלמת הערכות ברמת המכלולים.

4.     נרכש וחודש ציוד החרום הרפואי והכוננות, והישוב אף תוגבר במערך מכשירי קשר חדיש המאפשר שליטה ותאום מול המועצה.

5.     ריענון והשלמת ציוד כיבוי אש - בהתאם לתקנים והנורמות המשתנות של מערך כיבוי אש בוצע סיור עם ממונה בטיחות, והציוד יושלם וירוענן הן לתשתיות האגודה, והן לתשתיות הוועד המקומי.

6.     בכל כניסה של ספק בתקופת החורף, יידרש הספק להיכנס למזכירות לקבל הנחיות ודגשים לגבי עשייתו בישוב.

7.     גנרטור בית העם -  חודש הרישיון , תודלק והוכן לחורף.

אנו מבקשים לפנות אליכם, התושבים, ולתזכר אתכם לבצע מספר פעולות מנע פשוטות בסביבת הבית הפרטי:

1.     חיזוק דודי שמש.

2.     שטיפה ותיקון מרזבים, על מנת למנוע הצפות ונזקים.

3.      אנטנות באם קיימות, יש לוודא את קיבועם התקין.

4.     במידה ויש מדרגות מחוץ לבתים, מומלץ להוסיף פסים נגד החלקה.

5.     גיזום עצים שאינם יציבים, למניעת שבירות ענפים וגזעים בעת סערה.

6.     דיווח לחברת חשמל על עצים הנוגעים בחוטי חשמל.

 

שיהיה לכולנו חורף גשום ובטוח.

 

בברכה,

עמית כפיר

מזכיר נירית