הודעה מועדת בטחון - מניעת פריצות בחגים

עדכוני וועד ומזכירות • 9/4/2015 כניסות

בשבוע האחרון היו מספר פריצות לבתים בישובים הסמוכים. הפריצות או לפחות חלק מהן היו מתוכננות.
בליל הסדר בין 1800-2200 ארעו 3 פריצות לבתים כאשר בראשונה נכנסו הפורצים ישירות לארון בו הייתה כספת וגנבו אותה מבלי שנגעו בדבר בבית.
בתחקור הקבט עולה כי במקום עובדת עוזרת בית מכפר ברא וכן בעלת הבית סיפרה שהם לא יהיו בבית בערב החג... ההשערה היא שבדרך "חזרה" ראו כי טוב ונכנסו ל2 בתים סמוכים וגנבו מחשבים.
ביטחון נירית עושים את המרב למנוע מיקרים כאלו ביישוב בינתיים בהצלחה , ולראיה קרוב לשנה לא היו מיקרים בנירית. הצלחת ביטחון נירית תלויה בשיתוף הפעולה ובערנות של התושבים.
התושבים מתבקשים לסייע בדברים הבאים:
א. לא למסור מידע "מיותר" לעוזרות בית/גננים/שיפוצניקים וכולי
ב. לרשום פירטי המועסקים בבית זה יכול לעזור במקרה של פריצה לבית ומרתיע במידה ותכנן לפרוץ.
ג. להודיע לרכב השמירה 054-2100298 על כל חשוד שמסתובב בישוב.
ד. במידה ומועסקים בני מיעוטים בדגש לתושבי שטחים להודיע לרב"ש ע"מ לבדוק חוקיות שהייתם הן מההיבט הפלילי והן מההיבט הביטחוני.

ללא סיוע התושבים יהיה קשה למנוע את האירוע הבא