שינוי יעוד פינות המיחזור והגזם ברחבי הישוב

ועד ומזכירות • 15/3/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לתושבים בנושא הסבת פינות הגזם והמחזור לפינות מחזור בלבד מרץ 2023

לתושבים שלום,

מצורף מכתב בנוגע לשינוי יעוד פינות המחזור והגזם הפזורות ברחבי הישוב.

נודה לכם על קריאתו בעיון ושיתוף הפעולה שלכם.

בברכה,

וועד מקומי נירית