שינוי ההוראות לגבי הדלקת אש היום

הודעות מיידיות • 2/5/2018 כניסות

לאור המלצת המועצה האזורית והנחיות רשות כיבוי האש וההצלה, תושבים מתבקשים לא להבעיר אש בשלושת הבאים בישוב ובקרבתו .

בברכה,

גדי דהן

יו"ר ועד מקומי