עדכון בנוגע למטאטא הכביש

ביטחון וחרום • כניסות

לכל התושבים,
מטאטא הכביש מתעכב  ויגיע לנירית היום בין 13:00-15:00.
אנא הזיזו את רכבכם לחניות הפרטיות או לחניות הציבוריות על מנת לאפשר למטאטא הכביש  לעשות את עבודתו.