אגרת הביוב החדשה;

עדכוני וועד ומזכירות • 9/2/2015 כניסות

שינוי באופן חישוב אגרת הביוב

בימים אלה אנו מוצפים בפניות של תושבים בנושא אגרת הביוב החדשה.

בפתח הדברים אנו חייבים לציין שנושא הביוב הינו באחריות מלאה של המועצה

ונכון לפנות אליהם על מנת לקבל תשובות רשמיות (מח' הגבייה : 9000502-510)

בעקבות הפניות, פנינו גם אנו אל המועצה וזאת תמצית תשובתם:

החל מינואר 2015 המועצה מחוייבת עפ"י חוק לגבות אגרת ביוב לפי צריכת המים, במקום

תשלום קבוע לכל יחידת דיור כפי שהיה נהוג עד כה והשינוי הונהג בכל יישובי המועצה.

תעריף הביוב הינו 4.56 ¤ לכל קוב צריכת מים והוא נקבע ע"י המועצה.

אגרת הביוב שנגבתה בחודש ינואר נעשתה עפ"י צריכות המים של יולי אוגוסט ולכן היא מאד גבוהה.

בכוונת המועצה לנטרל את מרכיב השקיית הגינות ולהגביל את אגרת הביוב החודשית

לפי צריכות החורף (90% ממוצע הצריכות של דצמבר מרץ).

לפחות כרגע אין לנו תשובה כיצד העיקרון של הגבלת הגבייה לצריכות חורף מסתדר עם הגבייה הראשונה
שנעשתה עפ"י צריכת יולי - אוגוסט, ואנו מקווים שגביית יתר זו תקוזז בהמשך.

המועצה הבטיחה שבימים הקרובים היא תעביר הודעה מפורטת לתושבים עם כל ההסברים הנדרשים.

אנו נמשיך לעקוב ולעדכן ובעיקר לוודא שסך התשלום היישובי בגין ביוב לא יעלה בהרבה על התשלום המשולם כיום.

בעניין זה, בחישוב ראשוני, במידה ואכן הצריכה לחישוב תהיה 90% מצריכת החורף, אכן סך החיוב לא יגדל בהרבה.