הודעה מטעם ועדת הבריכה

ועד מקומי ומזכירות • 8/7/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושבים

לצערנו נתקלנו לאחרונה במספר לא קטן של אירועים בהם מתרחצים הפרו את כללי ההתנהגות בבריכה:
הכנסת בקבוקי שתייה מזכוכית למתחם הבריכה, עישון ועוד.

לפני מספר ימים זה הגיע לשיא שלילי עם סירוב של מספר אנשים לצאת מהבריכה ולעזוב את המתחם בשעת הסגירה של המתחם.

שמירה על כללי התנהגות נאותים היא האינטרס של כלל המנויים.

לאחרונה ערכה המשטרה וגם משרד הבריאות ביקורות בבריכה; שתי הביקורות הללו המחישו כי כל הפרה של החוקים והכללים החלים על הפעלת בריכה ציבורית עלולה לגרום לסגירתה.  

אנו פועלים כל העת כדי לעמוד בדרישות הרשויות, שחלקן לא פשוטות אך הן תנאי להמשך הפעלת הבריכה.

המאמצים הללו עלולים לרדת לטמיון אם המתרחצים מנויים, בני משפחה ואורחים לא יעמדו בכללים.

לנוחיות התושבים, להלן תמצית כללי ההתנהגות שכל אחד שנכנס למתחם הבריכה נדרש לקיים:

-  כניסת מנויים עם צ'יפ או באמצעות האפליקציה. הצ'יפים שטרם נאספו על ידי המנויים חולקו בתאי הדואר על ידי המזכירות; האפליקציה היא לשימוש אישי של אותו מנוי בלבד.                

-  כניסת אורחים בליווי המנוי בלבד ואך ורק באמצעות צ'יפ אורחים (אדום) (בשבתות, לא יותר מחמישה אורחים).

-  "שער העגלות" נועד לכניסת עגלות או נכים מוגבלי תנועה בלבד. כל אחד אחר לרבות מנויים ואורחים חייבים להיכנס אך ורק דרך הקרוסלה; כניסת אורח עם עגלה מחייבת שימוש בצ'יפ אורחים. יש להקפיד על סגירת "שער העגלות" לאחר השימוש בו. 

-  חל איסור מוחלט על הכנסת בקבוקי או דברי זכוכית למתחם הבריכה.

-  חל איסור מוחלט על עישון במתחם הבריכה.

-  חל איסור על הדלקת אש במתחם הבריכה.

-  חל איסור מוחלט על הכנסת פעוטות לבריכות ללא חיתול בריכה - זיהום צואתי בבריכה מביא לסגירתה המיידית, עד להחלפת כל המים בבריכה.

-  חניות הנכים נועדו לנכים בלבד וחל איסור על חניית רכב שאינו של נכים בחניות אלה.

-  ציבור התושבים מתבקשים שלא לנסוע עם רכב מנועי בשבילים המובילים לבריכה גם לא לצורך הסעת ילדיהם.

-  שמירה על  הניקיון: על כל אחד לדאוג להשליך לפחי האשפה שאריות מזון, חיתולי נייר וכו'.

-  שמירה על ציוד הבריכה.                

-  ציות להוראות המציל וצוות הפעלת הבריכה: מפעיל הבריכה והמציל אחראים על פי חוק על שמירת הסדר ובטיחות המתרחצים והם מוסמכים לתת הוראות מתאימות לכל באי המתחם.

בצער לנו אך לנוכח הצורך בכך: אנו מתריעים כי מי שעובר על הכללים צפוי לביטול המנוי שלו. 

הבריכה נועדה לרווחת התושבים, אנא שמרו על כללי התנהגות נאותים לרווחת כולנו.

                                                      בכבוד רב,

                                                      ועדת בריכה