בתאריך 27/9 הבריכה תיסגר בשעה 17:30 לרגל אירוע שיתקיים בבריכה

מזכירות • 20/9/2016 כניסות

בתאריך 27/9 הבריכה תיסגר בשעה 17:30 לרגל אירוע שיתקיים בבריכה

l