מוזמנים הערב לטקס יום הזיכרון

וועד ומזכירות • 3/5/2022 כניסות

נא לא להחנות רכבים ברחבת בית הכנסת ובית העם.