מועד פינוי זבל השבוע

הודעות מיידיות • 12/6/2018 כניסות

פינוי זבל השבוע יתקיים ביום חמישי בלילה במקום ביום שישי בבוקר עקב חג העיד אל פיטר.

לידיעתכם.