בריכת נירית - הודעות

וועד ומזכירות • 24/7/2020 כניסות

תושבים יקרים,

בשבת הקרובה הבריכה תהיה פתוחה בהתאם להנחיות משרד הבריאות עם מגבלת מתרחצים.

עקב זאת, לא תתאפשר כניסה לאורחים. כניסת ילדים/נכדים שאינם מהיישוב תתאפשר בליווי התושב בלבד.

 

כמו כן, במהלך השבוע הקרוב נחלק צ'יפים לכניסה לבריכה, דבר שאמור להקל ולפקח על כניסת תושבים/אורחים.

הצ'יפים יחולקו לתושבים בכניסה לבריכה ובהמשך במזכירות, בכפוף לפיקדון שיוחזר עם החזרת הציפ.

 

אנו מבקשים להודות לכולכם על שיתוף הפעולה שמאפשר את המשך פעילות הבריכה.