סקר של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא חתולים משוטטים לציבור

מה במועצה • 21/3/2021 כניסות

מצ"ב מטה, סקר של משרד החקלאות.

 נודה להתייחסותכם.

 

בברכה,

 

דנה גל

מנהלת מחלקה מוניציפאלית

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000674 / 050-5224468   📱

      www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה