נתב"ג - שינוי זמני בתכנית התפעול

הודעות מיידיות • 28/6/2017

‏שלום לכולם,

1. עקב עבודות אחזקה על מסלול 12/30, החל מיום 2.7.17 בשעה 06:00 ולמשך 24 שעות (עד 06:00 בבוקר של ה- 3 ליולי), פעילות הנחיתות בנתב"ג תתבצע על מסלול 26 ועל מסלול 21, בחלוקה על פי צורכי התעבורה האווירית ובהתאם לשיקולי מגדל הפיקוח.

2. עקב עומסי הקיץ, ובמצב של רוח מזרחית, יתכן שימוש אף במסלול 08.

בברכה,

אתי ברבי

רכזת מידע סביבתי

רשות שדות התעופה