הודעה למנויי בריכה - הנפקת צ׳יפים לבריכה

ועד ומזכירות • 23/5/2023 כניסות

למנויי הבריכה שלום,

לכל מי שמבקש צ'יפ אישי חדש לבריכה:
ניתן להגיע למזכירות ביום חמישי הקרוב (25 במאי) בין 9:00 ל- 13:00 עם
ת.ז עם ספח ומספרי טלפון של כל בני משפחת המנוי.

מי שמבקש לטעון את צ'יפ האורחים שלו, נא להגיע עם צ'יפ האורחים הישן.(בצבע אדום).
(
די בנציג אחד מכל משפחה המצויד בת.ז עם ספח בו מופיעים כל בני המשפחה).

כל צ׳יפ חדש שיונפק יעלה 25 ש''ח ויחוייב דרך המזכירות.

למען הסר ספק, הצ׳יפים משנה שעברה עובדים ולא צריך לבוא "לחדש" אותם.

 

בברכה,

וועדת בריכה