הקצאת מים בתעריף מוזל עפי מס דיירים החיים בנכס

וועד ומזכירות • 22/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

טופס דיווח צרכן מים

לתושבים שלום רב,
עפ"י חוקי רשות המים זכאי כל תושב להקצאה של 3.5 קוב מים בכל חודש בתעריף מוזל (עלות תעריף א': 4.04 שח לקוב; עלות תעריף ב':  10.114 שח לקוב).
התנאים לקבלת הטבה זו הינם טופס הצהרה על מספר הנפשות בבית (מצורף)  + צילום ת.ז. מעודכן כאשר הכתובת חייבת להיות נירית.
על מנת שנוכל להעניק לכם הטבה זו, אנו מבקשים
עד סוף שבוע זה:
1. למלא ולהעביר לנו את הטופס המצורף.
2. להעביר לידינו צילום ת.ז של כל דייר מעל גיל 18 + צילום הספח בו מופיעה הכתובת ושמות הילדים מתחת לגיל 18.

נודה לשיתוף הפעולה שלכם.
בברכה
ועד האגודה