ועדת ביקורת לוועד המקומי

ועד מקומי ומזכירות • 2/6/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

פנייה לתושבים - התנדבות לועדת ביקורת מאי 2024

תושבים יקרים שלום,

אנו מבקשים מתנדבים להקמת וועדת ביקורת לוועד המקומי.

וועדת הביקורת תמנה 3-5 תושבים מהישוב.

חברי ועדת הביקורת ייבחרו ע"י מליאת המועצה, מבין תושבים שאינם חברי הועד המקומי, אשר יביעו את רצונם למלא תפקיד זה.

תפקידה של ועדת הביקורת הוא לבחון את התנהלותו של הועד המקומי בהתאם לחוק ולסמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה.

בנוסף לכך, קיימת חשיבות כי בכל יישוב תפעל ועדת ביקורת לשמירה על סדרי המנהל התקין וסיוע בשקיפות עבודת הועד המקומי, כלפי התושבים.

 

המעוניינים יפנו בצרוף קורות חיים לדנה גל, מנהלת המחלקה המוניציפאלית במועצה אזורית דרום השרון במייל:   Dana@dsharon.org.il.

פרטים נוספים בקובץ המצורף.

בברכה,

ועד נירית