שיפוץ תחנות ההסעה בישוב

ועד ומזכירות • 24/11/2022 כניסות

תושבים יקרים,

לאחרונה התברר לנו שאחת התחנות להסעת תלמידים בנירית שנבנתה מעץ לפני שנים רבות, נוטה על צידה.

בבדיקה שערכנו עלה שהסיבה לכך היא שחלק מהעמודים עליהם נשענת התחנה החלו להירקב ויציבות התחנה נפגעה, העניין מהווה מפגע בטיחותי. 

בדיקת שאר תחנות ההסעה בנירית העלתה שבעיה זו במידה פחותה קיימת גם בתחנות האחרות.

לאור זאת הורדנו מיידית מכל גגות התחנות את הרעפים הכבדים ואנחנו בתהליך של חידוש כל תחנות ההסעה בנירית.

ביצענו פיילוט בתחנה אחת ולאור הצלחת הפיילוט אנחנו פועלים במהירות לשפץ את כל שאר תחנות ההסעה ביישוב למען בטיחות ילדינו.

 

לידיעתכם.