איסוף צואת כלבים

ועד ומזכירות • 23/8/2023 כניסות

תושבי נירית היקרים,

בשנתיים האחרונות נעשו מאמצים גדולים של הוועד וחלק גדול מהתושבים לפתור את נושא אי-איסוף צואת הכלבים.

הותקנו מתקנים לחלוקת שקיות איסוף צואה, נתלו פחים מיוחדים, נתלו שלטי הסברה בנושא ונשלחו הודעות במיילים.

מאז תחילת הקמפיין, אכן ניכר שיפור במצב, ועל כך נתונה תודתנו לכם התושבים.

לצערנו יש עדיין רבים שאינם מקפידים בנושא, ואנו חוזרים ומבקשים מכם לקחת חלק בשיפור מראה הישוב, לטובת כולנו. 

אנו מבקשים להקפיד על האיסוף גם בדרך הפטרולים, שמשמשת רבים לצעידה וספורט, וגם גינת הכלבים אינה מחראה.

מאמץ קטן של כל אחד מאתנו, יגרום לשינוי גדול לכולנו.

בברכה,

וועד נירית

https://www.aroundy.com/_sites/nirit/posts/I47lrqycQq9H00IX/0qpEby.jpg