שינוי באופן אגרת הביוב

עדכוני וועד ומזכירות • 10/3/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

אגרת לתושבים - אגרת ביוב חדשה מרץ 15

לתושבי נירית שלום,                                                                 10/3/15                              

         

שינוי באופן חישוב אגרת הביוב

 

בעקבות חיובי הביוב האחרונים, תושבים רבים פנו למזכירות והתלוננו על גובהם החריג.
בעקבות התלונות בררנו את הנושא עם המועצה. נייר זה בא לעדכן ולהבהיר את ההודעה הקודמת שהופצה לפני כחודש.

בפתח הדברים אנו חייבים לציין שנושא אגרת הביוב הינו באחריות המועצה וניתן ללמוד את הפרטים באתר המועצה
תחת מחלקת הגבייה בקישור: http://www.dsharon.org.il/Departments/gviya/1090.htm .

החל מינואר 2015 המועצה מחוייבת עפ"י חוק לגבות אגרת ביוב לפי צריכת המים, במקום תשלום קבוע לכל יחידת דיור
כפי שהיה נהוג עד כה. לדברי המועצה ולשאלת תושבים רבים, השינוי הונהג בכל יישובי המועצה.

שיטת חישוב אגרת הביוב הינה הכפלה של תעריף הביוב בסך 4.56 ¤ לקוב בצריכת המים למגורים.

על מנת לנטרל את מרכיב ההשקייה, מחושבת צריכת המים למגורים לפי 90% מצריכת המים בחודשים דצמבר-מרץ (צריכת חורף)
ומוגבלת בשאר חודשי השנה לממוצע צריכת מים זו (דצמבר מרץ) כך שאם צרכת יותר מממוצע זה, יוגבל החיוב ויחושב לפי הממוצע.

לדוגמא: אם צרכתם בחודשים דצמבר-מרץ 20 קוב לחודש (סה"כ 80 קוב בארבעת החודשים)
אזי בכל חודש מחודשים אלה תחוייבו ב 82 ¤ לחודש (18 קוב * 4.56 ) או 164 ¤ לחודשיים שכן הגבייה נעשית אחת לחודשיים.

אם בחודשי הקיץ (אפריל- נובמבר) תצרכו יותר מ 20 קוב לחודש (מה שצפוי) תחוייבו לפי 20 קוב בלבד. אם תצרכו פחות מ-20 קוב לחודש תחוייבו לפי הצריכה האמיתית.
לדוגמא צרכתם ביולי אוגוסט ביחד 90 קוב תחוייבו רק ב- 182.4 ¤ ( 40 *4.56), אם צרכתם בחודשים אלה 30 קוב בלבד תחוייבו רק ב- 136.8 ¤ (30*4.56)

התעריף בסך 4.56 ¤ לכל קוב צריכת מים נקבע ע"י המועצה.

לעניין הגבייה הקודמת והחריגה, הן לדברי מחלקת הגבייה והן לדברי החברה החיצונית האחראית על כך, הגבייה נעשתה עפ"י השיטה המצויינת לעיל.
לנו במזכירות אין את החיובים של התושבים ולכן אין באפשרותנו לבדוק זאת באופן כולל.
תושבים שחשים שנעשתה גבייה לא נכונה מוזמנים להגיע למזכירות עם טופסי החיוב ואנו נסייע בבדיקת העניין, כמובן שניתן ומומלץ גם לפנות באופן ישיר אל מחלקת הגבייה במועצה.

                                                                              

 

ועד מקומי נירית