תזכורת – קרן ביטחון נירית

ועד מקומי ומזכירות • 9/11/2023 כניסות

אנו חוזרים ומתזכרים אתכם לאשר את התשלום עבור "קרן הביטחון".

למרות ההיענות הגבוהה, אנו ממתינים עם הפרוייקטים לשדרוג רמת הביטחון והמוגנות, עד לסיום גיוס הכספים לקרן הביטחון.

נודה לאישורכם בקישור המצ"ב:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdthcUQt4C87aX4emYhdm4KSSCA8JVn0ZiSXRaG48h4O_rLhA/viewform

בתודה וברכה,

וועד מקומי נירית