שינוי מקור מים

וועד ומזכירות • 28/7/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

84199

לתושבים שלום,

מצ"ב הודעה ממקורות על שינוי מקור אספקת המים ליישוב בחודש אוגוסט.

בכוונתנו לדגום את איכות המים מיד עם החלפת המקור, ונגביר את כמות בדיקות האיכות במהלך תקופה זו.

בברכה,

ועד האגודה.