הודעות ועדת ביטחון

עדכוני וועד ומזכירות • 3/6/2015 כניסות

מכתב לתושבים מיו"ר ועדת בטחון:

לתושבים שלום,

לאור השמועות כי מספר תושבים מטילים ספק בנחיצות רכב הביטחון השכור. אני מבקש להבהיר כמה נקודות שאולי נעלמו מעיני אותם תושבים:

רכב הביטחון הקבוע (הסובארו) נרכש לשימוש מערך הביטחון הישובי על ידי פיקוד העורף ובמימונו המלא.
זאת במסגרת ההערכות החדשה שבעקבותיה עברה כפיפות הבטחון בישוב ממג"ב לפקע"ר.
על הרכב הזה מוטלות מגבלות שימוש על ידי פקע"ר, בדומה למגבלות שהיו מוטלות על רכב מג"ב הקודם.
יחד עם זאת ושלא כפי שהיה בעבר (כאשר הרכב טופל, בוטח ותוחזק באופן מלא על ידי מג"ב), האחריות לאחזקת הרכב וכלל התיקונים שלו
חלים במלואם עלינו וזאת עד שנקבל תקציב (חלקי) להחלפתו בעוד שבע שנים.

לפיכך, עם שימת לב למגבלות על אישור המשתמשים ברכב מחד, ושקלול העלויות הכרוכות באחזקתו, ביטוחו, ההוצאות הנלוות בגינו למשך השנים הקרובות
מול ההוצאות שבהחזקת הרכב השכור, החליטה וועדת ביטחון, בראיה כוללת ומפוכחת, שנכון יהיה להוסיף ולהחזיק ברכב השכור לטובת צרכי הבט"ש בישוב.
נושא זה שב ונבדק (וישוב וייבדק) מדי פעם ויתכנו שינויים תוך כדי תנועה.

בברכה,

יורם שרתוק

יו"ר וועדת ביטחון

מכתב לתושבים מרב"ש הישוב:

הבוקר במסגרת פעילות שגרתית באתרי הבניה בישוב נעצר פועל פלסטיני מהשטחים שעבד באחד האתרים ללא אישור (להלן שב"ח).
הנ"ל נעצר ומטופל ע"י המשטרה.

ברצוני להדגיש בפניכם את איסור העסקת שב"חים, אבקשכם להקפיד בנושא מאחר וכל שב"ח הינו פלסטיני שנכנס ללא כל בדיקה ביטחונית
ואל לנו "לרחם" עליהם. לא אחת קרו מקרים שפועל החליט לבצע "פיגוע עממי" ודקר אזרחים והדבר בנפשנו.

מעבר לכך הדבר מהווה עבירה פלילית ועשויים להינקט אמצעים הן כנגד המעסיק/הקבלן והן כנגד בעל הנכס בו הוא מועסק.

הנכם מתבקשים להקפיד בעניין למניעת אי נעימויות מיותרות, מה עוד שהנושא ייבדק מידי פעם.

ב ב ר כ ה

עמיר מרגלית

רבש"צ נירית