אסיפת חברי אגודה - אישור דוחות כספים 2016-2017

הודעות מיידיות • 10/7/2018 כניסות

תזכורת -

אל: חברי אגודה נירית                                                              

הנדון : אסיפה כללית של חברי האגודה וסדר יום לאסיפה

ביום שלישי  ה-17/7/18 בשעה 20:00  תתקיים בבית העם אסיפה כללית של האגודה.

במקרה שלא יגיעו 30% מחברי האגודה במועד זה, תתקיים אסיפה נדחית בשעה 20:30,
בכל פורום ובלבד שיהיו 21 נוכחים.

על סדר היום:

  • אישור דוחות כספיים 2016.
  • אישור דוחות כספיים 2017.

                                                                                בברכה,

                                                                                עמית כפיר
                                                                                מזכיר הישוב.