שריפות וכיבוי אש: מוכנות והתנהגות

שריפות • 18/7/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

‏‏שריפות דף הסבר לתושבים

שריפה היא התפשטות בלתי מבוקרת של בעירה, הנגרמת כתוצאה מהצתה, תקלה, דליקה, חומרים מסוכנים, פגיעת חימוש או אסון טבע (מכת ברק או שרב) או רשלנות, אשר תוצאותיה עלולים לפגוע באוכלוסייה – חנק מעשן או מאש ישירה, פגיעה במבנים ותשתיות פגיעה בבעלי חיים, בשדות ויערות.

הכנס לדף הסבר הרצ"ב - התנהגות בעת שריפה