תרבות: הצגה דו לשונית לילדים במתנ"ס מתן 20.7.19

תרבות • כניסות