הרשמה לאימוני ספורט - ברחבה על הדשא מול בית העם

תרבות • כניסות

בוקר טוב!

מי שמעוניין להירשם לאחד מאימוני הספורט וטרם עשה זאת, חשוב לשלוח עד היום בצהריים מיל למזכירות.

תודה ויום בריא לכולנו!