מכתב לתושבים בנושא תנועת המטוסים מעל נירית

עדכוני וועד ומזכירות • 29/11/2015 כניסות

שלום לכולם ,

לאחרונה נצפו מטוסים בעלי ארבעה מנועים מעל נירית.

מעבר של מטוסים אלו אסור עפ"י החלטת בית המשפט ומהווה הפרה בוטה של תוכנית המתאר הארצית.

האיסור על תנועה של מטוסים אלו במסלול מעלינו משפיע באופן מהותי על יכולתה של רשות התעופה האזרחית (רת״א) להפנות מטוסים (מכל הסוגים) למסלול זה ולכן האכיפה של איסור זה חשובה לכולנו .

על מנת למנוע הפרות נוספות יש להתלונן לרת״א באופן פרטני על כל הפרה.

התייחסות רת״א מושפעת ממספר התלונות המגיעות בכל פעם, כך שעל כולנו לפעול בכל פעם שהפרה מתרחשת.

אם ברשותכם תמונה של המטוס מה טוב, אך בכל מקרה חשוב לשלוח וחשוב לציין תאריך ושעה.

כמובן שיש לדווח גם על הפרות אחרות כגון טיסות לאחר השעה 23:00 או בשבתות.

לנוחיותכם טקסט בו תוכלו להשתמש לכל תלונה (עם שינויים ברורים כנדרש). תלונות יש לשלוח ל : ac-noise@iaa.gov.il

תודה על שיתוף הפעולה ,

הועדה לעניין נתיב הטיסה .

========================

-------------

נושא: מטוס ארבעה מנועים במסלול 21 .

שלום ,

בתאריך ...... בשעה ...... חלף מטוס בעל ארבעה מנועים מעל נירית במסלול 21.

כידוע לכם תנועה של מטוס זה מהווה הפרה של החלטת בית משפט ומנוגדת לתוכנית המתאר הארצית.

אני רואה הפרה זו בחומרה ומבקש להמנע מהפרות נוספות המהוות עבירה על החוק .

בברכה ,

........

--------------