הבהרה בנושא איחוד הוועדים

ועד מקומי ומזכירות • 9/6/2024 כניסות

לתושבות ולתושבי נירית שלום רב,                                                                     7.6.2024        

הבהרה בנושא איחוד הוועדים

מכתב זה הינו בהמשך למכתבנו בנושא זה שנשלח לתושבים לפני כשבועיים, הוא נכתב בעקבות פניות מספר תושבים שביקשו שנחדד ונבהיר את הצורך באיחוד הוועדים.  

עם הקמת הישוב ובמשך שנותיו הראשונות, כל התושבים הבוגרים היו חברי האגודה השיתופית שהייתה הישות המשפטית היחידה במסגרתה פעל הישוב.

וועד האגודה שימש ב"שני כובעים", הן כוועד מוניציפאלי והן כוועד אגודה. 

בחלוף השנים, הצטרפו ליישוב תושבים שאינם חברי האגודה: רוכשי בתים, שוכרים וילדי התושבים הוותיקים שהגיעו לגיל הבגרות.

בגין מצב זה וחקיקה מלפני כ-20 שנים, שחייבה הקמת וועד מקומי נפרד בישובים בהם פחות מ-80% מהתושבים הבוגרים הינם חברי אגודה (כמו בנירית), נדרשנו להקים וועד מקומי שיפעל בנוסף לוועד האגודה וכך נגררנו למצב בעייתי בו שני וועדים מנהלים את היישוב (וועד אגודה וועד מקומי).

בישובים אחרים כמו קיבוצים ומושבים בהם האגודה הינה בעלת נכסים כלכליים שמניבים רווחים לאגודה ולחבריה קיים היגיון בפיצול הוועדים.

לעומת זאת, בישוב כמו נירית בו לאגודה אין נכסים שמניבים רווחים לחברי האגודה וכל ה"נכסים" שלה (מפעל המים, המבנים השונים בישוב) משרתים את כלל התושבים באותה מידה אין כל היגיון בקיומם של שני וועדים.

ויותר מכך: קיום שני וועדים מחייב גיוס כפול של מתנדבים כבעלי תפקידים בוועד המקומי 7 חברים, בוועד האגודה 5 חברים עובדה השוחקת במהירות את "מאגר" המועמדים המצומצם של היישוב. בנוסף, קיום שני וועדים הוא מקור למחלוקות וסכסוכים (והיו לא מעט כאלה), בקשר לסמכויות ואפילו ללא כל סיבה עניינית.

איחוד הוועדים יאפשר למי שמנהל את הישוב לדבר בקול אחד ברור באמצעות גוף ניהולי אחד; לחסוך בכספים; למנוע פעילויות כפולות וסכסוכים אישיים מיותרים; ולאפשר ייצוג אחיד של הישוב מול גורמי חוץ.

מכל הסיבות הללו, אנו מבקשים לקדם את איחוד הוועדים בישוב. החלטנו להתקדם בשלבים כשהשלב הראשון הוא באמצעות קיום זהות פרסונאלית של חברי שני הוועדים (חלק מחברי הוועד המקומי יהיו חברים גם בוועד האגודה).

כפי שכתבנו במכתבנו הקודם, ב-19/6 יתקיימו בחירות לוועד האגודה; וכל חברי הוועד המקומי שהם גם חברי האגודה צביקה גרינברג, אריק כהן, אמיתי גמליאל ואילן נוה הסכימו להעמיד את עצמם לבחירה כחברי וועד האגודה.

ככל שהם ייבחרו, ייווצר מצב שהוא קרוב מאד למצב של וועד יחיד, עם ישיבות והחלטות משותפות (פרט לנושאים חריגים שיוגדרו מראש); גם אם מבחינה פורמאלית תישמר המסגרת המשפטית של שני וועדים.

בהנחה (שאנו מאמינים כי תתממש) ש"פתרון הביניים" יהיה מוצלח בעיניי הוועד והישוב, נבחן בהמשך את הפתרונות המשפטיים שיאפשרו קיום וועד אחד בישוב באופן קבוע וממוסד. 

ביום 14.6.2024 (יום ששי הקרוב), משעה 13:00 ועד שעה 14:30, תושבים שמעוניינים לשאול שאלות בעניין זה מוזמנים לפגוש את הח"מ במזכירות הישוב.

            צביקה גרינברג, יו"ר הוועד המקומי           מוטי האן-מרקוביץ, יו"ר וועד האגודה