השלכת פסולת בניין

וועד ומזכירות • 7/3/2021 כניסות

תושבים יקרים,

אנו מבקשים לשוב ולהדגיש את נושא השלכת פסולת בניין.

פינוי פסולת הבניין הינה באחריותו של התושב. (על פי חוק, יש לפנות פסולת בניין לאתר מוסדר).

אין לזרוק בפחים הקטנים ובפינות המיחזור.

משאית הגזם ומשאית פינוי הפסולת הגושית לא מפנות את פסולת הבניין.

גם סידור הפסולת בצורה מסודרת בשולי הכביש אינה מקובלת.

אנא, לתשומת ליבכם.