מזל טוב לעמית!

וועד ומזכירות • כניסות

לעמית (מזכיר הישוב),

מאחלים לך הרבה מזל טוב להולדת הנכד הבכור רוב נחת והרבה שמחה לך ולכל המשפחה. 

קהילת נירית