חוגי אנגלית ומתמטיקה ממשיכים גם ביולי...

הודעות מיידיות • 26/6/2017

מצורפים פרטים על חוגי קיץ של מ.פ.ל - לימודי אנגלית ומתמטיקה בחודש יולי.

 

פלייר חוגי קיץ