אוטובוס שירות מועצה מגיע לנירית שוב...

וועד ומזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פלייר נירית

שלום רב,

אוטובוס השירות יגיע לנירית ב-14/08, יום רביעי.

 

 

 

בברכה,

 

דנה גל

מנהלת מחלקה מוניציפאלית

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000674 / 050-5224468   📱

שגיאה! ההפניה להיפר-קישור אינה חוקית.www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

P   חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה