עדכון נתוני מזכירות

עדכוני וועד ומזכירות • 24/6/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

הדרכה אתר חדש נירית

טופס עדכון פרטים אתר חדש נירית

 

עדכון נתוני מזכירות:

לצורך עדכון רישומי המזכירות בעקבות עליית האתר החדש, אנו מבקשים לעדכן את הפרטים הבאים:

שם משפחה:

מס' בית:

טלפון בית:

מייל לקבלת הודעות מזכירות  (ניתן יותר מאחד):

שם אשה:

טלפון אשה:

שם הבעל:

טלפון בעל:

בעלי דיירי משנה מתבקשים להוסיף:

שמות דיירי משנה, ומספרי טלפון .

מצורפים שני קבצים, האחד הדרכה בנושא האתר החדש.

והשני, טופס מילוי פרטים למי שמעדיף לעשות זאת בנייר.