רעש מטוסים בשבוע האחרון

עדכוני וועד ומזכירות • 11/1/2017 כניסות

לתושבים שלום,
בעקבות פנייתנו לרת"א לקבל מהם הסבר על רעש המטוסים שהיה בימים האחרונים, להלן תשובתם:

בימים  האחרונים, רוב הנחיתות לנתב"ג (כולל בשעות הלילה), מופנות למסלול
21 שנתיבו עובר גם מעל נירית.
הסיבה לכך היא מזג אויר.  רוחות דרומיות עזות המכריחות אותנו להשתמש כמעט בלעדית במסלול זה.
זה אמור להסתיים כאשר מזג האויר ישוב למצבו הרגיל.
ככלל, בחורף, אנו צפויים לשינויים כאלו ואחרים מאחר ומזג האויר אינו יציב.