עדכונים בעניין הכפלת כביש 5233 והיציאה ל- 444

הודעות מיידיות • 21/9/2018 כניסות

לתושבי נירית,

לפני כ-5 חודשים אושרה להפקדה התכנית שאנו מקדמים להכפלת כביש 5233 (2 נתיבים לכל כיוון) מהסיבוב לכפר ברא/חורשים ועד כביש 444 מחלף ג'לג'וליה.
על פי התכנית יתווספו 2 גשרים. האחד מעל כביש 6 והשני מעל 5233 במקביל לקיים.

כמו כן, חיבור הכביש ל- 444 יתבצע מצפון לתחנת הדלק פז חגור מול העלייה לכביש 6.
בשלב זה אנו נמצאים במסגרת זמן שמאפשרת לגוף המתכנן (כח"י) לבצע תיקונים שהתבקשו ע"י הוועדה לתכנון ובניה המחוזית בה יאושר התהלי.

יש לציין שעם סיום כלל הדרישות (תהליך שייקח להערכתי כ- 5 חודשים), תופקד התכנית להתנגדויות. בסיום התהליך התכנית תאושר.

עד כאן מדובר בשלב הראשון, לאחר האישור יתחיל השלב השני שמשמעותו קידום התכנית לכלל ביצוע.

זו כבר אופרה וכבר היום אני נערך לקידום הביצוע. ראוי לציין שעצם ההגעה לשלב הנוכחי הינה הישג עצום של ישובי חורשים והעומדים בראשם.

במקביל לקידום התכנית, כפי שידוע לכולנו, נחתה עלינו התכנית לחיבור היישובים ל- 444 על פי מתווה משנת 1995, מאז ניפתח הכביש ביולי 2017,
חווינו 12 תאונות דרכים עם נפגעים ועשרות תאונות "נזק בלבד".

כל זה היה צפוי וכבר ב- 2012 עת בה נחשפנו לתכנית הקלוקלת התרענו על הליקויים. אנו מנהלים את המאבק לשינוי כפי שכתבתי בחלק הקודם של המכתב.

רוב התאונות קרו באזור הכניסה לתחנת הדלק פז חגור. מאז פתיחת הכביש ועוד קודם לכן ניסיתי ליצור קשר עם נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר) ולהזהירם בפני העומד לקרות אולם ללא הצלחה.

רק לקראת אוקטובר 2017 התחילו בנת"י להבין מה "נפל" עליהם ונערכה פגישה עם מנהל המרחב וגורמים אחרים בנת"י. לאחר הפגישה העלנו רעיונות לצמצום הסכנה באזור התחנה.
במקביל בפברואר 2018 פניתי לוועד אגודה חגור והצבעתי על הגורמים שאם יטופלו, ישופר שדה הראיה של היוצאים מהתחנה וייוצר קשר עין במרחב פתוח עם הבאים מהגשר,
כך שאזור התחנה יהיה בטוח יותר למשתמשי הדרך. לצערי עד היום לא הצליח ועד אגודה של חגור לבצע מספר פעולות פשוטות, גרר רגליים ולא עמד בסיכומים.

סוכם עם מנהל המרחב של נת"י שעם סיום חגי תשרי, יבוצעו ספירות תנועה בכניסה ל- 5233 במימון נת"י ועל פיהן נקדם שינויים בצומת.
כרגע אני פועל מול בקרת הרמזורים לתזמון טוב יותר של הרמזורים אחרי השעה 09:30 (עד שעה זו יש לנו העדפה בכניסה וביציאה כולל גל ירוק צפונה).

אני חוזר ומזכיר, אזור הכניסה/יציאה מתחנת הדלק פז חגור מהווה סיכון למשתמשי הדרך, פקחו עיניים והיו בערנות ומוכנות בעת הנסיעה במקום.

אנו בוחנים פתרונות לבעיה. מציע לתושבים להיכנס לדף הפייסבוק "30.000 בני ערובה של מע"צ", שם אני ותושבי הגוש מפרסמים עדכונים בקשר לכביש, פקקים וחידושים.

בברכת שנה טובה ובטוחה,

דמשק מיכאל,

נציג נירית לטיפול בכביש 5233.