בעקבות שריפה בחוסני יש במקום 3 כבאיות, אמבולנס, וכבאית הישוב. הוזמן מטוס כיבוי.

מיסרונים - חרום בלבד • 25/7/2018 כניסות

בעקבות שריפה בחוסני יש במקום 3 כבאיות, אמבולנס, וכבאית הישוב.
הוזמן מטוס כיבוי.